Våga va’ dig själv!!!-Dagen

Lördagen den 28 januari 2023 kl 13-15, Vasagatan 10, Stockholm (SJ´s huvudkontor)

 

På programmet:

Beskrivning av Stiftelsens bakgrund och historia

Information om Våga va´ dig själv!!!s aktiviteter 2023

Vart är vi på väg?, vår vision framåt

Utdelning av VVDS-Stipendiet

Musik/underhållning

 

Vi avslutar med mingel där ni får möjligheter att träffa deltagare och representanter från Våga va´ dig själv!!! samt några av våra samarbetspartners. Vi bjuder på lätt förtäring.

 

Då antalet platser är begränsade så vill vi ha ditt/ert svar till info@vagavadigsjalv.se

 

Varmt välkommen till en spännande och energirik eftermiddag!

Arne och Lena Falkbäck

Stiftelsen Våga va dig själv!!!