VVDS-Hjärtat

Vad är VVDS-Hjärtat

Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck 1 juni 2005. Ett av familjens grundläggande mål då och än idag är att ingen ska behöva tacka nej till stiftelsens aktiviteter på grund av bristande ekonomi.

Vid årsskiftet 2016/17 bildades fonden ”VVDS-Hjärtat” vars syfte är att möjliggöra deltagande för ungdomar vars ekonomi begränsar möjligheterna att delta.

Vi har ett begränsat antal platser som finansieras via företag som köper platser och ev. överskott.

 

Sök bidrag från VVDS-Hjärtat

1. Klicka här för att söka ekonomiskt stöd för att delta på någon utav våra aktiviteter.

 

2. Nedan har vi även listat organisationer som det går att söka ekonomiskt bidrag från för att finansiera en lägerplats. Prova att se om du utifrån dina förutsättningar eller din kommun kan söka från någon utav dessa. Klicka på deras namn så kommer ni till deras ansökningssystem.

Här kan du söka ekonomiskt stöd

Klicka på namnen så kommer ni till deras ansökningssystem

Social samfond (kolla med din kommun)