VVDS-Hjärtat

Bakgrund

Stiftelsen grundades av Familjen Falkbäck 1 juni 2005. Ett av familjens grundläggande mål då och än idag är att ingen ska behöva tacka nej till stiftelsens aktiviteter på grund av bristande ekonomi.

Vid årsskiftet 2016/17 bildades fonden ”VVDS-Hjärtat” vars syfte är att möjliggöra deltagande för ungdomar vars ekonomi begränsar möjligheterna att delta.

Sök bidrag från VVDS-Hjärtat

1. Nedan har vi listat organisationer som det går att söka ekonomiskt bidrag från för att finansiera en lägerplats. Prova att se om du utifrån dina förutsättningar eller din kommun kan söka från någon utav dessa. Klicka på deras namn så kommer ni till deras ansökningssystem.

2. Skulle du mot förmodan inte få stöd från någon utav nedanstående organisationer så kan du klicka här för att söka ekonomiskt stöd för att delta på någon utav våra aktiviteter:

Här kan du söka ekonomiskt stöd

Klicka på namnen så kommer ni till deras ansökningssystem