Av försiktighetsskäl bibehåller vi Folkhälsomyndighetens och Regeringens tidigare restriktioner avseende Covid-19, i väntan på utfallet av den pågående pandemin. Vid eventuella förändringar anpassar vi verksamheten efter dessa.

Stiftelsen Våga va’ Dig Själv!!! (VVDS) driver sedan 2005 verksamheter som främjar psykisk & fysisk hälsa bland ungdomar från hela Sverige.

Vi skapar ett sammanhang där ungdomar möts, trivs och växer genom upplevelser, gemenskap & GLÄDJE.

0
Deltagare
0
Läger
0
Ledare